Podręczna Informatyczna Pomoc Awaryjna
 
Windows XP:
Nie wyświetla się ikona bezpiecznego usuwania sprzętu USB
Rozwiązanie: [Uruchom]; RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll
 
Windows 7:
Jak sprawdzić wynik skanowania chkdsk?
Rozwiązanie: PowerShell> get-winevent -FilterHashTable @{logname="Application"; id="1001"}| ?{\$_.providername –match "wininit"} | fl timecreated, message
 
Windows 7:
Problem z dołączeniem Win7 do domeny ClearOS
Rozwiązanie: > domena.reg
 
Windows
Jak sprawdzić czy procesor obsługuje 64-bitowy system.
Rozwiązanie: [wiersz poleceń]; wmic cpu get architecture]
Wyniki: 6 - AMD 64bit, 9 - Intel 64bit, 0 - inne 32 bit
 
 
Marcin Kolejwa